ferit temur

Soğuk Savaş sonrası uygulayım bilim alanında ortaya çıkan ufuk ötesi yeniliklerin uluslararası iletişim ve ulaşımda yol açtığı değişiklikler, devletlerarası ilişkilerin yürütülüş biçimini saptayan temel siyasa olan dış politikanın işlevine de etki etmiştir. Bir yandan ABD’nin rakibi Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla lehine beliren tek kutuplu dünya düzeni gizilini küresel düzleme yayma ve egemenleştirme jeo-stratejisi izlemesinin, diğer yandan Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan, İran gibi oyuncular tarafından bunun önlenmesi amacıyla geliştirilen ve yürütülen bir dizi açık ve örtülü jeopolitik hamlelerin çatışmasının uluslararası ilişkilerde yarattığı karmaşa ortamında başarılı bir dış politikanın saptanma ve uygulanışı zorlaşmıştır. Bölgesel ve küresel düzeyde yüksek risk ve fırsatların iç içe geçtiği çok değişkenli ve bilinmeyenli bir denklemi andıran böylesi bir uluslararası ilişkiler ortamında geliştirilen ve uygulanan dış politikanın ana araçsalı olan diplomatik istihbarat konusu ise bilimsel açıdan çalışılmaya gereksinim duyulan stratejik önemli bir alan olarak ortada durmaktadır. Nitekim bu çalışma uluslararası ilişkiler alanının bir alt disiplini olarak henüz yeterince işlenmemiş olan diplomatik istihbarat konusunda literatüre temel düzeyli mütevazı bir katkıda bulunma amacıyla kaleme alınmıştır.

Makalenin devamını buraya tıklayarak PDF olarak okuyabilirsiniz.


*Görüş gazetesi, farklı disiplinlerden, farklı görüş ve içeriklere açık bir platformdur. Makaleler Görüş gazetesinin editoryal politikasıyla uyumlu olmak zorunda değildir.