Perşembe, Temmuz 2, 2020

Diğer

ARAŞTIRMA DOSYASI | Dünyada Yalnızlık: Yalnızlık, Yaş, Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar

ARAŞTIRMA EKIBI Manuela Barreto Exeter Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İngiltere

Avrupa’nın Büyükannesi: Kraliçe Victoria

Behlül Ömer Bilen | ”Kraliçelerimizin saltanatları her zaman ses getirmiştir. Tarihimizin en...

Doğurtucu Güç, Güzellik ve Tarihten Günümüze Ezeli Kadın Kavramı

Tarih boyunca bakıldığında kadın kavramı bugüne değin değişkenlik göstermiştir. İlk çağlarda...

Ernst Bloch’un Felsefesinde İdeoloji, Ütopya, Sanat ve Din Arasındaki İlişki

Metin Toprak (Kocaeli Üniversitesi) | İçerisinde...

Bireysel, Toplumsal ve Kültürel Boyutları ile Spor ve Spor Kavramı

İlk yazım spor psikoloğunun meslek kavramı...

Eylem Şenkal Yazdı | Bir Spor Psikoloğu Ne Yapar?

Bir spor psikoloğu ne yapar? Bu soru ile birçok kez karşılaşmış...

Ankapark, Özelleştirme Sürecinde Kamusal Varlıkların Özel Sektöre Yok Pahasına Peşkeş Çekildiği...

Emre Sevim, Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Eski Başkanı...

Varoluşun Labirentinde Pandeminin İzini Sürmek

Mona Lisa Rüveyda Çelenk Yılmaz | Covid-19 salgınını nasıl da inkâr ettik ilk...

Tuba Çiçek Yazdı | Küresel Virüs, (Corona) Küresel Kötülüğün Karşılığı mı?

Kötülüğe, cehalete, zûlme ve zalimlere karşı vermediğimiz savaş, karşımıza virüs olarak çıkmış olabilir.

Dr. Sedat Telçeken Yazdı | Bir Dağcının Günlügünden

Günümüzde çoğumuzun artık aşina olduğu sporlardan biri olan “Dağcılık” sporuyla 1995...

Son Makaleler

Çok Okunanlar