humboldt

Arda Tunca ile yaptığımız Humboldt kardeşler ve eğitim ideali başlıklı söyleşimizin ikinci bölümünde kurumsal olarak çökmüş, memur ve yönetici kastının liyakatsız olduğu Prusya devletinin aydınlanmacı bir eğitim reformisti olan Wilhelm von Humboldt tarafından, sadece 16 ay içinde nasıl yeniden yapılandırıldığını ve bu yeniden yapılandırmanın sonraki yüzyıllarda eğitim düzeyi yüksek, gelişmiş bir Almanya’nın temellerini nasıl yarattığını konuştuk.

Prusya o yıllarda bir kalkınma modelinin peşinde. Köylülerin özgürleştirilmesinin, hükümet ve devletin yeniden organize edilmesinin ancak eğitim yoluyla olacağı tartışmaları var. Prusya’da eğitim kilise ile ilintili. Kilise içinde dahi liyakatlı olmayan ve bu yüzden kamu okullarında görevlendirilen eğitimcilerin eğitim verdiği ve verilen eğitimin ağırlıklı olarak ruhani bir karakter taşıdığı bir eğitim sistemi sözkonusu.

Humboldt ilk olarak okullarda pedagojik formasyonlu ve üç aşamalı dünyevi bir eğitimin altyapısını oluşturuyor. Bu görevde sadece 16 ay kalan Wilhelm von Humboldt eğitim ideali ve reformları ile o tarihlerde (1800’lu yılların başlangıcı) bugünkü Almanya’nın temellerini atıyor.

Söyleşimizin devamının Podcast veya Youtube yayınlarımızdan dinleyebilirsiniz.

Listen to “Podcast | Arda Tunca” on Spreaker.