Görüş Hakkında

Neden böyle bir gazeteye gerek gördük? Bu sorunun cevabını okuyucularımızla paylaşalım. Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Türkçe yayınlanan gazeteler arasında disiplinlerarası ve uluslararası / kültürlerarası konulara odaklanmış analitik makalelerin yayınlandığı (istisnalar hariç) bir gazetenin olmadığını saptadık. Bu yüzden Görüş’ü çıkarmaya karar verdik. 

 Peki neden disiplinlerarası?

Çok hızlı değişimlerin olduğu, çok komplike bir dünya da disiplinlerarası bir yaklaşım hayati önem kazanıyor. 21. Yüzyılda disiplinlerarası bir yaklaşım toplumsal yaşamdan, politikaya, ekonomiye, teknolojiye, kültür ve sanata vs. varan tüm alanlarda yeni bakış açıları, çözüm ve sinerji üretmenin yegane ön şartlarından biri. Üstelik çok renkliliği ve çok boyutlu olmayı da beraberinde getiriyor. Sadece tek disiplinin penceresinden bakmak bu komplike dünyayı anlamakta ve onun gündemini takip etmekte son derece yetersiz artık. Görüş ile okuyucunun birçok disiplinden, birçok ülkeden, farklı makaleleri bulabileceği bir platform sunmak istedik. 

 Peki neden Uluslararası / kültürlerarası? 

Disiplinlerarası bir yaklaşımla ile uluslararası / kültürlerarası bir yaklaşım birbiriyle son derece iç içedir. Nasıl ki tek disiplinin bakış açısından yola çıkarak bugünün dünyasını anlamakta yetersiz kalınıyorsa, tek boyutlu bir kültürel / ulusal bakış açısından yola çıkarak da bugünün dünyasını anlamak mümkün değil. Çok değişkenli, çok aktörlü ve farklı kültürel değer yargılarının olduğu, bu iç içe geçmiş „küçük“  dünya da, herhangi bir ülke de alınan siyasal, ekonomik ve teknolojik kararlar, kültürel ve sanatsal etkinlikler diğer tüm ülkeleri ve toplumları su veya bu ölçüde etkiliyor. Nasıl ki disiplinlerarası bir yaklaşım bugünün dünyasında yeni bakış açıları, çözümler, sinerjiler üretmenin yegane kaynaklarından biri ise, uluslararası ve kültürlerarası bir yaklaşım da o ölçüde yegane bir sinerji kaynagıdır. 

 Peki eden farklı görüşlerin yayınlandığı bir platform olmak istiyoruz?

Bu sorunun cevabı da yukarıda cevaplarını vermeye çalıştığımız disiplinlerarası, uluslararası ve kültürlerarası yaklaşımla birebir ilintili. Farklı görüşler de, bir veya birçok soruna farklı yaklaşmamızı, farklı pencerelerden bakıp bir fikir sahibi olmamızı, sorularımıza farklı cevaplar bulup, yeni çözümler bulmamıza yardımcı olur. Bu yüzden farklı görüşlerin yayınlandığı bir platform olmak istiyoruz.

Kısacası değerli okuyucular farklı disiplinlerden, farklı ulus ve kültürlerden, farklı görüşlerin bir araya geldiği, son derece renkli bir yayın organı olmak istiyoruz.

 “Cahil cesareti” midir nedir bilemeyiz ama, bayağı iddialı bir ise soyunduk. Umarım okuyucuya karşı mahcup olmayız.

Turan Altuner, 23 Şubat 2020

(Görüş Genel Yayın Yönetmeni)


Son Makaleler

Hoş Geldiniz!

Hesabınıza aşağıdan giriş yapın

Yeni Hesap Oluşturun!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Retrieve your password

Şifrenizi sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.