ERIC W. DOLAN

Belçika’da yapılan yeni bir araştırma, duyguları anlama ve duyguları yönetmedeki eksikliklerin sağcı ve önyargılı tutumlarla ilişkili olduğuna dair bulgular sağlıyor. Çalışma, Emotion dergisinde yayınlandı.

Çalışmanın yazarı, Ghent Üniversitesi profesörü Alain Van Hiel, “Politik psikolojiye ve özellikle politik ideolojiye hayatım boyunca ilgi duydum. Sol ve sağ görüşlülerin psikolojik özellikler bakımından bu kadar çok farklılık gösterme eğiliminde olduklarını gözlemlemek şaşırtıcı ”dedi.

 “Pek çok bilim adamı, genel olarak ideolojinin zihinsel temelini, özel olarak da sağcı ideolojik tutumları araştırdı. Bu çalışmada, duygusal yetenekler için benzer bir ilişki olup olmayacağını araştırmak istedik. “

İki çalışmada araştırmacılar, 983 Belçikalı lisans öğrencisinin duygusal yeteneklerini ve siyasi ideolojisini değerlendirdiler. İkinci çalışmada aynı zamanda katılımcıların bilişsel yetenekleri de incelendi. Duygusal yetenek üç testle ölçüldü: Durumsal Duygu Anlama Testi, Durumsal Duygu Yönetimi Testi ve Cenevre Duygu Analiz Testi.

Araştırmacılar, duygusal yetenekleri – özellikle duyguları anlama ve yönetme yeteneği – zayıf olan bireylerin sağcı otoriterlik ve sosyal egemenlik yönelimi ölçüsünde daha yüksek puan alma eğiliminde olduklarını sonucuna vardılar.

Sağcı otoriterlik, siyasi otoriteye boyun eğme ve diğer gruplara düşman olma eğilimini tanımlayan bir kişilik özelliğidir; toplumsal tahakküm yönelimi ise bir kişinin toplumsal gruplar arasındaki eşitsizliği tercihinin bir ölçüsüdür.

Van Hiel, PsyPost’a verdiği demeçte, “Bu çalışmanın sonuçlarının anlamı açıktı. Sağcı siyasi ideolojinin altında yatan iki temel boyut olan otoriteyi ve güçlü liderleri destekleyen ve eşitsizliği önemsemeyen insanlar, daha düşük duygusal yetenekler sergiliyor ”dedi.

Daha düşük duygusal ve zihinsel yeteneklere sahip olanların, “Beyaz ırk diğer tüm ırklardan üstündür” gibi bariz bir şekilde önyargılı ifadelere katılma eğilimi daha yüksekti.

Araştırmacılar yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyini kontrol ettiler. Ancak tüm araştırmalar gibi, bu çalışma da bazı sınırlamalar içermektedir. Çalışmada, yalnızca korelasyonel verilerin toplanması, nedensellik çıkarımlarının yapılmasını önledi.

Van Hiel, “Elbette, bu tür sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır” dedi. “Şu anda elde edilenler gibi sonuçlar temelinde herhangi bir ideolojiyi gözden düşüremezsiniz. Ancak uzak bir gelecekte, zamanımıza dönüp bakabileceğiz ve o zaman belki hangi ideolojilerin en iyisi olduğuna karar verebiliriz. Bilişsel ve duygusal açıdan zeki insanlar da yanlış kararlar verebilirler.”

 “Sonuçlar belirli bir bağlamda elde edildi. Uzun süredir devam eden istikrarlı bir demokrasiye sahip bir Batı ülkesi dışında başka koşullarda da benzer sonuçlar elde edilebilir mi? Bu eğilimlerin evrensel mi yoksa belirli koşullarla mı sınırlı mı olduğu çok merak uyandırıcı. “

The Relationship Between Emotional Abilities and Right-Wing and Prejudiced Attitudes“ (Duygusal Yetenekler ile Sağ Kanat ve Önyargılı Tutumlar Arasındaki İlişki) adlı çalışma, Alain Van Hiel, Jonas De keersmaecker, Emma Onraet, Tessa Haesevoets, Arne Roets ve Johnny R. J. Fontaine tarafından yazılmıştır.

Eric W. Dolan Kimdir? @RawStory sorumlu yazı işleri müdürü ve @PsyPost’un kurucusudur.

Bu makale psypost.org sitesinde yayınlanan İngilizce orijinalinden Türkçeye çevirilmiştir.

Çeviren: Irmak Gümüşbaş