Arda Tunca

Gündemin arkasında bugün Arda Tunca ile savaşlar ve diktatörlüklerden sonra demokrasiye geçiş süreçlerinde Geçiş Dönemi Adaleti (Transitional Justice) konusunu konuştuk.

Geçiş Dönemi Adaleti (transitional justice) bir ülkede suçluların ve devletin hesap vermesini, adaleti ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için bir toplumun geçmişteki savaş, çatışma, baskı ve insan hakları ihlali mirasıyla hesaplaşma girişimiyle ilişkili tüm süreç ve mekanizmaları kapsar.

Bu süreçler, gerçeği açığa çıkarma, hukuksal kovuşturma, tazminatlar, anayasal – yasal ve kurumsal reformlar, sivil toplumun güçlendirilmesi, bir ülkede insan hakları ihlallerinin bir daha olmaması için toplumsal hafıza oluşturma çabaları da dahil olmak üzere, yeni ihlallerin tekrarını önlemek için çeşitli yasal ve toplumsal önlemleri da uygulamak üzere, hem adli hem de adli olmayan mekanizmaları içerir. Bunun yanı sıra arşivlerin korunması, tarih eğitiminde reform, kültürel ve eğitimsel boyutları da kapsar.

Geçiş dönemi adaleti; toplumsal uzlaşmayı, yeni hak ihlallerinin önlenmesini, mağdurların hak ihlallerinin kabul edilmesini, bireylerin devlet kurumlarına olan güveninin artırılmasını, insan haklarına saygının güçlendirilmesini ve hukukun üstünlüğünü tesis etmeyi amaçlar.

Devamını podcast yayınımızdan dinleyebilirsiniz.

Listen to “Podcast | Arda Tunca” on Spreaker.