Şangay İşbirliği Örgütü

Podcastimizin ikinci bölümünde Rusya ve Kafkasya uzmanı Jeo stratejist Ferit Temur ile Avrasya hinterlandını, ABD’yi, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Çin, İran ve Rusya eksenini konuştuk.

Gerek ikili ilişkiler, gerekse çok taraflı (multilateral) açıdan Rusya, İran ve Çin’in belirli konularda ve belirli bölgelerde stratejik müttefiklik karakteristiğine sahip ilişkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle askeri güç arasında ikili ilişkilerde ciddi bir dayanışma var. Amerikan faktörüne karşı, yani Amerikan tek kutupluluğuna yönelik bu ülkelerin kendi ulusal çıkarları açısından ciddi rahatsızlıkları sözkonusu. ABD tek kutupluluğunu kendi gelecekleri açısından ciddi bir tehdit olarak görüyorlar. Bu bağlamda Şangay İşbirliği Örgütü önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Ferit Temur

Söyleşinin tamamını podcast yayınımızdan dinleyebilirsiniz.

sangay isbirligi örgütü

“Başlangıçta yalnızca sınır güvenliğini sağlayacak bir güvenlik yapılanması olarak görülen ŞİÖ’nün siyasi gündemi ve çalışma alanı giderek genişlemektedir. Çin-Rusya eksenli olarak hareket eden bu örgüt, uzun dönemde Batı dünyasını dengeleyebilecek kolektif bir güvenlik yapılanmasına evrilme potansiyeli taşımaktadır. Türkiye’nin de ilgi alanına giren ŞİO hakkında Türkçe literatürde ciddi bir bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bölgeye ilişkin çalışmalarıyla temayüz eden genç uzmanlarımızdan biri olan Ferit Temur’un hazırladığı elinizdeki çalışma, hem zamanlama hem de içeriği itibariyle önemli bir boşluğu dolduracak niteliktedir.”

Prof. Dr. Birol Akgün

Söyleşinin 1. Bölümü

Ferit Temur Kimdir?

Rusya ve Avrasya Siyasi Analisti olan Ferit Temur, bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşlarda “Rusya-Avrasya” birimlerinde çalışmıştır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı, yüksek lisansını da Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayan yazar doktora çalışmasına Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam etmektedir. Türkçe, Rusça, İngilizce ve Gürcüce gibi farklı dillerde yayımlanan 75’i aşkın analiz, makale, rapor ve mülakat çalışması bulunan yazarın “20. Asrın Casusluk Şebekesi: Cambridge Beşlisi (2014)” ve “Yükselen Asya’da Şangay İşbirliği Örgütü: Dünü, Bugünü ve Yarını (2015)” isimli iki kitabı vardır. Yazarın uzmanlık alanları Türk Dış Politikası; Rus Dış ve Enerji Politikası, Rus Devlet ve Etnik Yapısı; Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerinin Siyasi Yapıları, Güvenlik, Dış ve Enerji Politikaları; Avrasya’da Ulusüstü Örgütler; İstihbarat Teorisi ve Diplomatik İstihbarat’tır.