SANAYİSİZLEŞME

Gazetemizin değerli yazarlarından Prof. Dr. Öner Gunçavdı’nın Türkiye’nin sanayileşme serüveninden, sanayisizlemeye evrilen ve yeni bir toplumsal organizasyonun inşasına yönelik evrimini mercek altına aldığı bu kapsamlı sunumu Görüş okuyucularının ilgisine sunuyoruz.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, sanayileşmenin önemi, aşırı tekelleşme ve gücün kontrolü, batılı ekonomilerin yeni pazarlara olan gereksinimi, üretimde çeşitlenme, dünya arenasında baş gösteren yeni ülkeler, refah arayışları, ekonomilerdeki yapısal dönüşümler, beraberinde getirdiği yeni toplumsal dönüşümler ve organizasyonlar, orta sınıfın oluşması, Türkiye ekonomisinin 70’li, 80’li, 90’lı ve 2000’li yılları, sanayisizleşme ve nihayetinde Covid-19 salgınına uzanan tarihsel bir sürecin analizini bu sunumda bulabilirsiniz.

Görüş Redaksiyonu

ekonomi
Sanayileşme
Savaş Sonrası
temel fiyatlar
Tarım ve sanayi
sektörel büyüme
Sanayisizleşme emareleri
Tarımsal gelirler