Ekonomist Arda Tunca ile yaptığımız iki bölümlük söyleşide makro düzeyde borçlanmanın Türkiye ve küresel boyutlarını ele aldık. Bu bölümde makro borçlanmanın Türkiye, ikinci bölümde ise küresel boyutlarını irdelemeye çalıştık:

“Borçlanmayı kamu ve özel sektör borçlanması olarak iki kategoride değerlendirmek gerekiyor. Diğer borçlanma yöntemleri de olmakla birlikte, devletler ağırlıkla tahviller yoluyla borçlanırlar. Diğer taraftan ise özel sektör borçlanması sözkonusudur. Burada bankacılık dışı finansal kesimlerle birlikte bankacılık ve finans kesiminin borçlanması sözkonusudur. Bir de finans kesiniminin dışında mal ve hizmet üreten reel ekonominin borçlanması sözkonusudur. Bütün borçlanmalar bir açığı kapatmak amacı ile yapılır. Her şeyden önce borçlanma bir fayda sağlanması amacı ile yapılır. Tabii ki borcun bir de maliyet tarafı vardır. Borçlanma kararı bir fayda ve maliyet analizi yapıldıktan sonra alınır….”

Söyleşinin tamamını podcast yayınımızdan dinleyebilirsiniz.

Arda Tunca Kimdir?

Arda Tunca, 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni ve 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede Para ve Bankacılık üzerine yüksek lisansını Dışlama Etkisi başlıklı teziyle tamamladı. 1993 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistan olarak görev yapmaya başladı ve 2 iki yıl akademik çalışmalar yapmak üzere Berkeley, ABD’de bulundu. 1996-1998 arasında AIESEC bursiyeri olarak çok uluslu bir Amerikan firmasında pazar araştırmaları yapmak üzere Cenevre/İsviçre’de göreve başladı. Türkiye’ye döndükten sonra, 1998’de kariyerini finans alanında başlattı. O yıldan itibaren, bankacılık sektörü ve reel sektörde çeşitli kuruluşlarda, farklı kademelerde muhasebe, finans ve bütçe fonksiyonlarında yer aldı. Üstlendiği sorumluluklar, muhasebe, işletme sermayesi ve risk yönetimi, proje finansmanı, uluslararası ticaret finansmanı, finansal yapılanma ve şirket transformasyonu, değişim yönetimi ve finansal planlama alanlarında odaklandı. Çeşitli dergilerde düzenli yazılar yazdı, televizyon programlarında zaman zaman ekonomi yorumları yapmaktadır.