küresel borclanma

Ekonomist Arda Tunca ile yaptığımız söyleşinin birinci bölümünde makro düzeyde borçlanmanın Türkiye boyutu üzerine konuşmuştuk, bu bölümde ise küresel boyutunu ele alacağız:

Türkiye’nin üzerindeki borç yükü birinci bölümde belirttiğimiz gibiyken, dünyadaki kapitalist sisteme de eleştiri yapmak zorundayız. Yüksek borçlanma sadece Türkiye’nin sorunu değil. Özellikle 2008’den sonra artan bir borçlanma var. Nedeni 2008’deki finansal kriz. Bu finansal krize geliş aşamasında borçlanmanın önündeki bütün frenlerin kaldırılması bir finansal krizle sonuçlandı. Bu durum dünya kapitalizminin bir hastalığından kaynaklandı ve bu dönemden sonra artan bir borçlanma oldu. Buna şöyle bir örnek verelim: kamu ve özel borç birlikte ele alındığında, 2020’de dünyadaki toplam borç oranı, dünyadaki toplam gelirin yüzde 206’sına ulaşmış durumda.

Söyleşinin tamamını podcast yayınımızdan dinleyebilirsiniz.

Podcast 1. Bölüm

Arda Tunca Kimdir?

ekonomi

Arda Tunca, 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni ve 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede Para ve Bankacılık üzerine yüksek lisansını Dışlama Etkisi başlıklı teziyle tamamladı. 1993 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistan olarak görev yapmaya başladı ve 2 iki yıl akademik çalışmalar yapmak üzere Berkeley, ABD’de bulundu. 1996-1998 arasında AIESEC bursiyeri olarak çok uluslu bir Amerikan firmasında pazar araştırmaları yapmak üzere Cenevre/İsviçre’de göreve başladı. Türkiye’ye döndükten sonra, 1998’de kariyerini finans alanında başlattı. O yıldan itibaren, bankacılık sektörü ve reel sektörde çeşitli kuruluşlarda, farklı kademelerde muhasebe, finans ve bütçe fonksiyonlarında yer aldı. Üstlendiği sorumluluklar, muhasebe, işletme sermayesi ve risk yönetimi, proje finansmanı, uluslararası ticaret finansmanı, finansal yapılanma ve şirket transformasyonu, değişim yönetimi ve finansal planlama alanlarında odaklandı. Çeşitli dergilerde düzenli yazılar yazdı, televizyon programlarında zaman zaman ekonomi yorumları yapmaktadır.