iklim krizi

Roma Kulübü bilim, siyaset ve iş dünyasından uzmanların olduğu dünya çapında bir kuruluştur Kuruluşundan bu yana insanlığın geleceğini ve bunun nasıl sürdürülebilir hale getirilebileceği ve insanların, kaynakları tüketmeden ve çevreyi yok etmeden dünyada nasıl yaşamaya devam edebileceği konusunda kafa yoran bir düşünce kuruluşu. Roma Kulübü, İtalyan girişimci ve iş insanı Aurelio Peccei’nin 1965 yılında yaptığı bir konuşmanın sonucu olarak, 50 yıl önce Volkswagen firmasının 800.000 dolarlık finansmanı ile fizikçi Denis Meadow yönetiminde, Massachusetts İnstitute of Technology’de (MİT) de 17 bilim insanı tarafından kuruldu. Kapsamlı bilgisayar simülasyonları yaparak, dünyanın geleceği ve “büyümenin sınırları” başlıklı bilimsel bir araştırma ile sadece büyümeye odaklı bir dünyanın nereye varacağı konusunda uyarılarda bulundular. Bu rapor on yıllar boyu çok tartışıldı ama büyüme odaklı ekonomik politikalarda doğru dürüst bir değişim olmadı.

Listen to “Podcast | Arda Tunca” on Spreaker.

Araştırma, sanayileşme, nüfus artışı, yetersiz beslenme, yenilenemeyen enerji, çevresel hasar ve çevre kirliliğinden oluşan 5 farklı faktörün zaman içinde birbirlerini nasıl karşılıkl olarak etkileyecekleri konusuna odaklandı.
Raporun amacı geleceğe yönelik tahminler yapmak yerine, katsayısal büyümenin ve farklı faktörler arasındaki etkileşimin hangi dinamikleri ortaya çıkarabileceğini simülasyonlar yaparak analiz etmekti. Bunu yapmak için her biri farklı varsayımlara dayanan on senaryo geliştirdiler. Öngörüler, böyle devam etmenin büyük çevresel krizlere yolaçacağı yönündeydi. Rapor, kitap olarak 29 dilde yayınlandı ve 30 milyon sattı ve 20. yüzyılının en çok satan bilimsel eseri oldu.

45 Yıl Sonra Büyümenin 3 Sınırı – Dennis Meadows Ulm Üniversitesi’nde
Dennis Meadows – Büyümenin Sınırlarına İlişkin Perspektifler: Sürdürülebilir kalkınma için çok geç

Araştırmaya göre, insanlık şu an olduğu gibi herhangi bir değişiklik olmadan yaşamaya devam ederse, dünya nüfusunda keskin bir artış beklenebilir, hammadde rezervleri birkaç on yıl içinde tükenir veya bunların çıkarılması o kadar pahalı hale gelirki artık madencilik yapılmaz hale gelir. Uzun süredir güçlü bir şekilde büyüyen sanayi çöker, çevre kirliliği çöküşü daha da hızlandırır. En geç 2100 yılına kadar dünya toplumu için bir felaket kaçınılmaz olur.

“Büyümenin Sınırları” raporuna göre, felaket ile sonuçlanacak böyle bir gelişmeyi Teknolojik gelişmeler biraz erteleyebilir, büyümenin sınırlarını biraz değiştirir ama durduramaz. Raporda “teknik ilerleme, dünya çapında ekolojik ve sosyal dengeyi sağlamak için sosyal ve politik önlemler birleştirilmelidir” tespiti de yapılıyor.

iklim krizi
fikir


Medaows ve ekibi son derece şeffaf sonuçlar elde edip, yaptıkları bazı simülasyonların zaaflarına bizzat işaret etmelerine rağmen sundukları rapor sert eleştirilere uğradı ve insan faktörünün yeteri kadar hesaplanmadığı dile getirildi. Fakat 1972’de sunulan bu rapor güncellendi. Temel varsayımlarının doğruluğu 2008 ve son olarak 2020 yılında bilimsel olarak yeniden tasdik edildi.

“Club of Rome”a göre neyi değiştirmemiz gerekiyor?

Kitap olarak yayınlanan bu rapor, önlemleri daha fazla ertelemeye karşı uyarılarda bulunup aşağıdaki maddeleri içeren konular üzerinde yeniden düşünme çağrısında bulundu:

• Daha az fosil yakıt kullanan radikal bir enerji geçişi,
• Dünya çapında milyarlarca insanı beslemek için sürdürülebilir gıda üretimi ve daha sürdürülebilir tarım politikaları
• Dünyanın en zenginlerinin dünya servetinin yüzde 40’ından (veri 1972’ye ait) fazlasına sahip olmasını önlemek için adil küresel vergi sistemleri aracılığıyla eşitsizliği azaltmak.
• Yoksul ülkeler için yeni büyüme modelleri.
• Eğitim, cinsiyet eşitliği, sağlık ve aile planlamasına büyük yatırımlar yapmak.
Araştırmacılara göre tüm bunları yapmak için ekonomik ve teknolojiler imkanlar mevcut.

Yine tamamlayıcı olması açısından Arda Tunca’nın Politik Yol sitesinde konuyla ilgili olarak ele aldığı iki makaleyi de okumanızı tavsiye ederiz.