Doç. Dr. Baki Demirel ile Ekonomi Sohbetleri | 2 Bölümlük Söyleşi

Artık Baki Demirel hoca ile iki haftada bir “Doç.Dr. Baki Demirel ile Ekonomi Sohbetleri” başlıklı söyleşiler yapacağız.

Bugünkü söyleşimizde mikro ekonomi odaklı neoliberal ekonomi anlayışı ile yönetilen ülkelerde Orta Vadeli Kalkınma Programları (OVP ) ve kalkınma planları yapmanın ne derece anlamlı olduğunu konuştuk. Neoliberal ekonomi politikaları ve piyasa zaten kendi işleyişi içinde ekonomik gelişmeyi ve kalkınmayı birlikte getirecekse – ki temel anlayış bu – kalkinma planlarına ve OVP’lere ne gerek var?

Neoliberal ekonomik model ile Türkiye’de şimdiye kadar yapılan Yeni Ekonomik Politiklarin (YEP) veya Orta Vadeli Ekonomik Programların tamamının boşa çıkmasında şaşırılacak birşey var mı?

Türkiye ve benzeri ülkelerde neoliberal bir anlayışla cari açığı gidermek, istihdam sağlamak /artırmak, gelir adaletini ve kişi başına verimliliği artırmak mümkün mü? İnsan işgücünü piyasadaki patates ile aynı muameleye tabî tutmak bir ülkede hangi ekonomik gelişmişliği ve refahı sağlayabilir? Neoliberal politikaların domine ettiği ABD, İngiltere ve Türkiye’nin içinde yer aldığı ülkelerle, göreceli olarak daha çok planlı ekonomi anlayışlarının hakim oldugu Çin, Rusya ve İran’ın yer aldığı ülkeler grubunu cari açık açısından kıyaslamak ne ne derece dogrudur?

OVP’lerin ve kalkınma planlarının yapılabilmesi için ekonomi anlayışının / politikalarının değişmesi gerekmez mi?

“Uluslararası Para Sistemi, ülkeler arasında mevcut döviz kurları ve ödeme ilişkilerini düzenleyen kural, anlaşma ve kurumların oluşturduğu bir bütündür. Uluslararası para sistemi ticari ilişkilerde yaşanan denkleştirme, belirsizlik, likidite ve güven sorunlarını ortadan kaldırmakta ve çok taraflı bir ödemeler sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Uluslararası ticari ilişkilerde kullanılacak para biriminin en temel sorunu, para arzını kimin yapacağının belirlenmesi ve diğer paralarla olan değişim oranının tespitidir.”

Tanıtım bülteninden

Bu neoliberal ekonomik model ile Türkiye’de şimdiye kadar yapılan YEP’lerin, OVP’lerin boşa çıkmasında şaşılacak bir şey var mı?

Türkiye’de bir zamanlar kalkınma planları hazırlayan bir Devlet Planlama Teşkilatı vardı ve şimdi artık yok! Kılıçdaroğlu DPT’nın yeniden kurulması yönünde demeçler veriyor. Peki Bu neoliberal anlayış değişmedikten sonra ileride kurulacak bir DPT, bugünkü YEP’ lerden OVP’lerden hangi farklı işleve sahip olabilecek ki?”

Biz sorduk, Doç.Dr. Baki Demirel cevapladı. İyi dinlemeler.

Baki Demirel Kimdir?

Doç. Dr. Baki Demirel Gazi Üniversitesi lisans ve doktora programlarından mezundur. Gazi Üniversitesi İktisat Bölüm Araştırma Görevlisi olarak tamamladığı doktora sonrasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmiş daha sonra Yalova Üniversitesi İktisat Bölümüne geçiş yapmıştır. Halan Yalova Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olan Baki Demirel, açık ekonomi makro ekonomi, döviz kuru sistemleri ve para politikası üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.