Önder Güncavdi

Ayda Bir söyleşilerimizin bu bölümünde Prof. Dr. Öner Guncavdı ile 6’lı masanın dokuz ana başlık, 75 alt başlık ve 2300’den fazla somut hedef, politika ve projeleri içeren, son derece kapsamlı “Ortak Politiklar Mutabakat” metnini irdeledik. Son derece kapsamlı bir metin olduğu için bu söyleşimizde sadece ekonomi, sosyal politiklalar, eğitim, bilim çevre politiklari başlıklarına ağırlık verdik.

“Bu, birbirine benzemeyen ve siyasi yelpazenin farklı alanlarını temsil eden siyasi partilerin bir araya gelerek Türkiye’nin sorunlarına yönelik ortak bir mutabakatı ifade ediyor, kapsamı itibarı ile çok geniş bir uzlaşma metni. Bu farklılıkları da dikkate alarak böyle bir mutabakat metninin ortaya çıkarılmış olması bence bir başarı. Bunu öncelikle belirtmek isterim.” – Prof. Dr. Öner Guncavdi

Devamını podcast yayınımızdan dinleyebilirsiniz.

Not: Ayrıca bu söyleşi 6’lı masa da çıkan son krizden önce kayda alınmıştır. Kriz çözüldü ve 6’li masanın mutabakat metni masada yer alan tüm partilerin bir yol haritası olma özelliği olmaya devam etmektedir.

Listen to “İstihdam, Eğitim ve Sektörel Sorunlar” on Spreaker.