Bundan yaklaşık 5 gün önce Hürriyet gazetesi ekonomi yazarlarından Ege Cansen kamuoyunda polemikçi üslubuyla çok tartışılan „milli gelir ve emek“ başlıklı bir makale yazdı. Makalesinde yurtiçi gayri safi milli hasıla (GSYH) içindeki emek payının yüzde 60’tan fazla olduğunu iddia edince adeta „kıyamet koptu“. Biz de konunun detaylarını Türkiye’nin değerli iktısat hocalarından İstanbul Teknik Üniversitesi işletme fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Öner Günçavdı’yla konuştuk:

  • Yurt içi gayri safi milli gelir hangi metodlarlarla hespalanıyor?
  • Bu metodlardan hangisi “gerçek” sayılara daha yakın?
  • Gayri safi milli hasıla içindeki sektörel dağılım ve bu sektörel dağılımın Türkiyer ekonomisi için yolaçtığı sorunlar,
  • Türkiye’de transfer harcamalarındaki yapısal zaaflar,
  • Emek yoğun üretim milli gelir içinde emek payına nasıl yansıyor?
  • Türkiye’de bilişim sektöründe çalışan kadınlar neden erkeklerden daha fazla ücret alıyor?

Biz sorduk değerli hocamız Prof. Dr. Öner Günçavdı cevapladı. İyi dinlemeler.

Ayrıca tamamlayıcı olması açısından Öner Günçavdı hoca’nın konuyla ilgili Politik Yol gazetesinde yayınlanan „Kişi başına gelir 9000 dolara dayanmış“ başlıklı makalesini de okumanızı öneririz.

Listen to “İstihdam, Eğitim ve Sektörel Sorunlar” on Spreaker.