Arda Tunca

Kakistokrasi, en niteliksiz insanların iktidar olduğu yönetim biçimidir. Kavram, köken olarak eski Yunanca’dan gelir (kákistos). Siyasal bilimlerde, bir ülkede en kötülerin, en niteliksizlerin iktidar olup yönettigi bir rejimi tanımlar. Kakistokrasi, Fransiz Devrimi sırasında, önce aristokrasi kavramının karsıtı, yani karşı devrimci bir argüman olarak kullanılmıştır.

Kavramın kullanımı 17. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanır. İngiliz yazar Thomas Love Peacock tarafından 1829’da kullanılmıştır. Sonraları ise Alman tarihçi, hukukcu, yazar, filolog, pedagog ve yayıncı olan August Ludwig von Schlözer tarafindan yine bir Alman matematikçi Abraham Gotthelf Käster‘in yazarı olduğu ve 1783’de tercüme edilen hicivlerindeki “zihinsel tekerlemeler” (gedächtnis reime) başlığıyla “Hollanda Kakistrokrasisi” (1782) eserinde kullanılmıştır. Kästner, bu eserinde kraliyet, cumhuriyet, demokrasi ve kakistokrasi olmak üzere dört devlet ve yönetim sisteminden bahseder. Aslında Kästner bu eserde yazdığı dörtlükte Robespier ve Fransız Devrimi’ni en kötülerin yönetimi olarak tanımlar.

Kakostraksi kavramı günümüzde, yani 21. yüzyılın başlarından itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinde iktidara gelen popülist rejimleri eleştirmek amacıyla kullanılan bir kavrama dönüşmüştür.

Devamını podcast yayınımızdan dinleyebilirsiniz.

Listen to “Podcast | Arda Tunca” on Spreaker.