Şangay İşbirliği Örgütü

Jeostrateji, Rusya ve Kafkasya Uzmanı Ferit Temur ile söyleşimizin üçüncü ve son bölümünde ABD merkezli tek kutupluluğun çöküşü, istikrarlı istikrarsızlık ve bölgesel çapta bitmeyen hibrid savaşları konuştuk:

İleride uluslararası ilişkiler alanında akademik çalışma yapan tarihçiler gelinen bu aşamayı ABD’nin “Amerikan İmparatorluğu”nun çöküşü evresi olarak adlandırıcaklarını düsünüyorum. ABD’nin gerileyişinden bahsetmemiz lazım. 1991 yılında SSCB’nin ani ve beklenmedik çöküşünün ve birden Amerikan merkezli tek kutuplu dünyanın ortaya çıkmasının, ABD açısından hazırlıksız yakalandığı bir dönemi de birlikte getirdiğini görüyoruz. Sonrasında Amerika’nın Balkanlar’dan, Ortadoğu’ya, Orta Asya’ya ve geniş Avrasya’ya bir dizi askeri müdahalede bulunarak ortaya çıkan ABD merkezli tek kutupluluğu genişletmeye, yaymaya ve pekiştirmeye calıştığını gördük. Ancak, son 20 yılda meydana gelen gelişmeler esasında dış politika perspektifi açısından Amerika’nın dünyayı yönetip, yönlendirebilecek güce ve stratejik ufka sahip olmadığını, kapasite olarak da yeterli olmadığını bizlere gösterdi.

Ferit Temur

Söyleşinin tamamını podcast yayınımızdan dinleyebilirsiniz.

sangay isbirligi örgütü

“Başlangıçta yalnızca sınır güvenliğini sağlayacak bir güvenlik yapılanması olarak görülen ŞİÖ’nün siyasi gündemi ve çalışma alanı giderek genişlemektedir. Çin-Rusya eksenli olarak hareket eden bu örgüt, uzun dönemde Batı dünyasını dengeleyebilecek kolektif bir güvenlik yapılanmasına evrilme potansiyeli taşımaktadır. Türkiye’nin de ilgi alanına giren ŞİO hakkında Türkçe literatürde ciddi bir bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bölgeye ilişkin çalışmalarıyla temayüz eden genç uzmanlarımızdan biri olan Ferit Temur’un hazırladığı elinizdeki çalışma, hem zamanlama hem de içeriği itibariyle önemli bir boşluğu dolduracak niteliktedir.”

Prof. Dr. Birol Akgün

Ferit Temur Kimdir?

Rusya ve Avrasya Siyasi Analisti olan Ferit Temur, bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşlarda “Rusya-Avrasya” birimlerinde çalışmıştır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı, yüksek lisansını da Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayan yazar doktora çalışmasına Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam etmektedir. Türkçe, Rusça, İngilizce ve Gürcüce gibi farklı dillerde yayımlanan 75’i aşkın analiz, makale, rapor ve mülakat çalışması bulunan yazarın “20. Asrın Casusluk Şebekesi: Cambridge Beşlisi (2014)” ve “Yükselen Asya’da Şangay İşbirliği Örgütü: Dünü, Bugünü ve Yarını (2015)” isimli iki kitabı vardır. Yazarın uzmanlık alanları Türk Dış Politikası; Rus Dış ve Enerji Politikası, Rus Devlet ve Etnik Yapısı; Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerinin Siyasi Yapıları, Güvenlik, Dış ve Enerji Politikaları; Avrasya’da Ulusüstü Örgütler; İstihbarat Teorisi ve Diplomatik İstihbarat’tır.

Söyleşinin 2. Bölümü

Söyleşinin 1. Bölümü