Disiplinlerarası Bağlantısallık Teorisi Hayatımıza Ne Kattı?

Her şeyin birbiri ile ilintisinin olduğu inancına sahip insanlardanımdır. Tüm bilimlerin, jeolojiden, arkeolojiye, antropolojiden, arkeolojiye, tıptan, teknolojiye, matematikten, felsefeye veya fiziğe kadar sanki birbirinden bağımsızmış gibi görünen tüm disiplinlerin birbirine derinden bağlı, iç içe olduklarını biraz ilgilenince görebilirsiniz. İşte bu düşünceyi onaylayan bir teori’nin son zamanlarda bulunduğunu öğreniyorum ve buna “Unification” Türkçesi “ Birleşme” dendiğini … Disiplinlerarası Bağlantısallık Teorisi Hayatımıza Ne Kattı? okumayı sürdür