Dersim Üzerine (6. Bölüm) | Dersim 1937-1938’in “Neden”i!

37. §) Dersim’de yaşanan onca vahşetin “nedeni”ne gelince, meseleye dört alt başlıkta değinebiliriz. VI.1) MUSTAFA KEMAL İLE SABİHA GÖKÇEN 38. §) Carl Gustav Jung’un, “İnsan, karanlığın bilincine vararak aydınlanır,” satırları 1937-1938’in “nedeni”ni kavramak için yol gösterici bir aforizmayken; “Atatürk”(!?) ve Kemalist sistemsiz Dersim anlaşılamaz… Siz bakmayın; “Ulu Atam, sen hiç kaygılanma. Ulusun bu komutu çok … Dersim Üzerine (6. Bölüm) | Dersim 1937-1938’in “Neden”i! okumayı sürdür