Aydınlanmacı Bir Eğitim İdealisti | Wilhelm von Humboldt

Lisan, insanın günlük hayatındaki faaliyetlerini yürütmesine yarayan, karakterini vurgulayan, kafasındaki düşünce yapısını yansıtan bir araçtır. Kişinin sahip olduğu kültürün ve bireyselliğinin vurgulanış biçimidir. Lisan, insanlığın entelektüel gelişimiyle derinlemesine iç içe geçmiştir. İnsan beyninin manifestosudur. Yukarıdaki 2 paragraf Wilhelm von Humboldt’a ait. Wilhelm von Humboldt, Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nin kurucusudur. Üniversite, kendisi ve doğa bilimci olan kardeşi … Okumaya devam et Aydınlanmacı Bir Eğitim İdealisti | Wilhelm von Humboldt