Humboldt Kardeşler, Akademik Özgürlük ve Eğitim İdeali (1. Bölüm)

Arda Tunca ile Humboldt kardeşleri ve akademik özgürlüğü konuştuk. Söyleşimiz iki bölümden oluşmaktadır. Arda Tunca daha önce Wilhelm von Humboldt’un eğitim ideali üzerine Görüş’te bir makale yazmıştı. Bu söyleşide Humboldt kardeşlerin (Alexander ve Wilhelm von Humboldt) hayatlarına, farklı akademik alanda çalşmalarına rağmen ortak bakış açıları olan tümcül yaklaşımlara ve büyük bir aydınlanmacı eğitim reformcusu olan … Humboldt Kardeşler, Akademik Özgürlük ve Eğitim İdeali (1. Bölüm) okumayı sürdür